મેન યુ.ટી. સમાચાર: રોમલુ લુકાકુ પૌલ પોગબા સાથે પેનલ્ટી ચૂકી પર બસ્ટ અપની રિપોર્ટ પછી ક્રિપ્ટીક સંદેશ મોકલે છે – Goal.com

તમને આ સર્વર પર “http://www.goal.com/en-in/news/lukaku-sends- ક્રિપ્ટીક- મેસેજ- પછી-report-of-bust-up-with/6gskcqcac5sf13bddbzorp7n5” ને ઍક્સેસ કરવાની પરવાનગી નથી. .

સંદર્ભ # 18.3cfb3d17.1551801306.3718c26

Post Author: admin